បទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ
ធុរៈកិច្ច

អតិថិជនយើងខ្ញុំ

អំពីក្រុមមេធាវី រៀលថ៍.

បង្កើត និងចុះបញ្ជីនៅគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមមេធាវី រៀលថ៍. ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយក្រុមមេធាវី និងអ្នកវិជ្ជាជីវៈផ្នែកច្បាប់មួយក្រុម ដែលមានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នំា នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ សំណង់ វិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម ។ ក្រុមយើងខ្ញុំត្រូវបានបង្កើតឡើង ជាពិសេសគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្នែកសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា ។ យើងខ្ញុំមានអ្នកជំនាញ និងក្រុមការងារដែលមានបទពិសោធន៍ និងបណ្ដាញរឹងមាំ ដើម្បីបំពេញការងារ ។ ពួកយើងប្ដេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព សំរាប់អតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្ត ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌។

ជំនាញរបស់យើង

វិវាទតុលាការ

វិវាទ​រវាង​គូភាគី​ច្រើនតែ​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​តាមរយៈវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់​ឬ​ដោយ​យក​សំណុំរឿង​ទៅ​តុលាការ​។ ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នានិងទទួលបានយុត្តិធម៌ទេ ពួកគេនឹងបង្ហាញករណីរៀងៗខ្លួនទៅកាន់ចៅក្រម ឬគណៈវិនិច្ឆ័យ ហើយបន្ទាប់មកនឹងប្រកាសទៅសាលក្រម។

អាជ្ញាប័ណ្ណ & ការអនុញ្ញាត

មានរឿងមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកមានលិខិតអនុញ្ញាត និងអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ជាដំបូង អ្នកត្រូវស្វែងយល់ថាតើលិខិតអនុញ្ញាត និងអាជ្ញាប័ណ្ណមួយណាដែលតម្រូវដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ខេត្ត និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន នៅពេលដែលអ្នកមានព័ត៌មាននោះ អ្នកនឹងត្រូវទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាត និងអាជ្ញាប័ណ្ណ។

ការអនុលោមតាមសាជីវកម្ម

អាជីវកម្មត្រូវតែប្រាកដថាពួកគេកំពុងអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់ដែលស្របទៅតាមក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេតាមរយៈការអនុលោមតាមសាជីវកម្ម ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគោលនយោបាយ នីតិវិធី ការអនុវត្ត និងការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក។ ការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់មានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជៀសវាងការពិន័យ។

ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម

ការចុះបញ្ជីវិញ្ញាបនបត្រពាណិជ្ជកម្មពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូចជា: ទីមួយ ពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណអាជីវកម្មរបស់អ្នកជានីតិបុគ្គលដាច់ដោយឡែក នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលបំណងពន្ធ និងសម្រាប់គោលបំណងទទួលខុសត្រូវ។ ទីពីរ ការចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកច្បាប់មួយចំនួន ដូចជា​ អាចជួយអ្នកឱ្យជៀសវាងការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះបំណុលអាជីវកម្ម។

ការសិក្សាពីភាពហ្មត់​ចត់អចលនទ្រព្យ

ជារឿងសំខាន់ដំបូងដែលអ្នកត្រូវបញ្ជាក់ការពិត មុននឹងចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិការដែលបានស្នើរសុំជាមួយភាគីផ្សេងទៀត និងព័ត៌មានលម្អិតនៃបញ្ហាដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណាតាមរយៈការការស៊ើបអង្កេត សវនកម្ម ឬការត្រួតពិនិត្យដើម្បីពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាផ្នែកហិរ ញ្ញវត្ថុទាំងអស់របស់ភាគីទាំងពីរដែលពាក់ព័ន្ធ។

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម

កិច្ចព្រមព្រៀង គឺជាការយល់ដឹង ឬការរៀបចំរវាងភាគីពីរ ឬច្រើន។ កិច្ចសន្យាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់មួយដែលមានលក្ខខណ្ឌដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងតុលាការ។ កិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្មគឺស្ថិតនៅលើការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសន្យា ហើយអាចដោយផ្ទាល់មាត់ ឬសរសេរ។

មេធាវី

មេធាវី សុទ្ធ សាងបុណ្យ

អនុបណ្ឌិតនីតិសាស្រ្ដ, សាកវិទ្យាល័យជាតិនៃប្រទេសសិង្ហបុរី

មេធាវី ព្រហ្ម សួនប្រសិទ្ធិ

អនុបណ្ឌិតនីតិសាស្រ្ដ, សាកវិទ្យាល័យហាវ៉ៃ, ម៉ាណាវ

មេធាវី ថុល ធានី

អនុបណ្ឌិតនីតិសាស្រ្ដ, សាកវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងសេអូល